Weihnachtsaktion 500 Dorfbewohner

 

Friedensbrücke-Kriegsopferhilfe e.V.

(мост мира) & Doroga Dobra

Verteilung Geschenke, Lebensmittel, Hygieneartikel

in den Orten Gorlovka, Spartak, Nikitovka

Elena N.Orlova, R. Gerasimova, A.Lyshenko

---------------------------------------------------------------------------------------------------

http://gorlovka-news.su/dorogoy-dobra-poydu-vsem-obezdolenny/

Gorlovka

in Bearbeitung

--------------------------------------------------------------

Spartak

Volontär - Andrej Lyshenko